Muhasebe Hizmetleri ve Dışarıdan Destek Hizmetler

Şirketlerin ana faaliyet konularına odaklanması, faaliyetlerini sürdürürken de gerekli mali ve vergisel yükümlülüklerini yerine getirebilmesine yönelik destek hizmetler sunmaktayız:

 • Şirket kuruluşu danışmanlığı
 • Muhasebe kayıtlarının Tekdüzen Hesap Planına uygun olarak tutulması
 • Muhasebe kayıtlarının ilgili mevzuata uygunluğunun kontrol edilmesi
 • Mali tabloların Tekdüzen Hesap Planına ve uluslararası standartlarına uygun olarak hazırlanması
 • Uluslararası şirketlerin dönemsel raporlarının uluslararası standartlar çerçevesinde hazırlanması
 • Şirketlerin mali analizlerinin yapılıp yorumlanması
 • Muhasebe uygulamaları hakkında danışmanlık
 • Vergi beyannamelerinin düzenlenmesi
 • Bordrolama hizmeti
 • SGK bildirgelerinin hazırlanması
 • Tüm bildirim ve beyannamelerin ilgili mevzuata uygunluğunun kontrol edilmesi
 • Dönemsel özel raporlama

This post is also available in: English